Blog
post

Het evenwicht tussen stakeholder- en user experience

Scroll

Auteur

Sigrid Spaas

Gepubliceerd op

11/06/21

In het merendeel van de grote softwareprojecten bevinden UX designers zich vanaf hun intrede in een conflicterende tweestrijd tussen stakeholder management en het vooropstellen van human-centric design voor de eindgebruiker. Alvorens ze hun missie kunnen uitvoeren, worden ze gedropt in de interne keuken van een organisatie. En da’s best pittig. Iedere betrokken partij wil hen namelijk maar al te graag – en met de beste bedoelingen – overtuigen van hun visie over een project.

Schouwspel van stakeholders

De functie van een UX designer ligt in die zin veel breder dan enkel het begrijpen van de noden van een eindgebruiker en het definiëren en verbeteren van de gebruikerservaring van een applicatie. Ze moeten zich in de meeste organisatiestructuren ook een weg banen binnen een relationeel schouwspel van business stakeholders, development teams, product owners, analisten en test engineers.

Zelfs nadat de afspraken werden vastgelegd omtrent de deliverables worden ze gebombardeerd met conflicterende agenda’s, prioriteiten, technische limieten en innovatieve mogelijkheden. Eén ding is zeker: de aandacht kan pas 100% naar de eindgebruiker gaan wanneer alle neuzen in dezelfde richting staan.

Het blauwhelm offensief

Het spreekt dus voor zich dat geoefende UX’ers een arsenaal aan softskills hebben opgebouwd om zich adaptief op te stellen in meetings met verschillende stakeholders rond de tafel. Ze manoeuvreren in de eerste fase van een project als blauwhelmen doorheen de verschillende lagen van een organisatie. Het grote voordeel is dat zij te allen tijde handelen vanuit de noden van de eindgebruiker. Wanneer ze zich bewust zijn van die strategische én neutrale positie, kunnen ze deze benutten om alle partijen met elkaar te verzoenen. Modereren, interpreteren, herformuleren en bemiddelen…het zijn de verborgen eigenschappen van een UX’er in ‘full project mode’.

Communiceren en faciliteren

Vanuit zijn of haar unieke positie heeft een UX designer alle troeven in handen om meningen en motivaties vanuit verschillende hoeken binnen de organisatie op één lijn te krijgen. Bovendien kan een designer al in de beginfase van een project, door middel van mock ups, real-time sketching of wireframing, de uitkomst oriënteren richting een human-centric design.

Daarnaast liggen de opportuniteiten ook bij het aanbrengen van argumenten die ervoor zorgen dat iedere stakeholder inzicht krijgt in het design vanuit zijn of haar deeldomein. De ene wil dat het design bijdraagt aan marketingdoelstellingen, de andere wil de technische complexiteit kennen die komt kijken bij de implementatie van het design. Een geïnformeerde designer verdedigt het design in functie van de gebruikerservaring, maar houdt ook rekening met wie hij dient te overtuigen en wat hun drijfveren zijn.

Stakeholder Experience

Om tot een optimale user experience te komen, is het dus vaak zo dat het in kaart brengen van de doelgroep zich niet enkel beperkt tot de noden en wensen van de eindgebruiker. Het managen van de stakeholder experience is in dat opzicht minstens even belangrijk.

Designers groeien de laatste jaren mee met organisaties. De tijd dat ze zich terug trokken in een creatieve comfort zone is voorgoed passé. Vandaag vervullen ze een dubbelrol als bemiddelaar/design expert. En dat maakt van hen een unieke schakel in het software team.

Benieuwd hoe Studio Ignite uw organisatie kan bijstaan?
Contacteer ons via info@studioignite.be

Designdiensten nodig voor jouw organisatie?

Contacteer ons