Skip to main content

Een button waar niet op geklikt wordt, een formulier waarbij gebruikers afhaken, een pagina die niet wordt gevonden. Het gebeurt op elke website en in elke app, helaas. En dan kan je aanpassingen doen, uiteraard. Maar beter voorkomen dan genezen. Hoe? Door in te zetten op – en te investeren in – user testing. Geloof ons, het is het waard.

In deze blog krijg je antwoord op al je vragen:


Wat is user testing?

User testing (Eng., zn, meervoud – synoniem: gebruikerstesten): Een techniek waarbij een product wordt geëvalueerd door het op gebruikers te testen.

 • Waarom? Door te testen en de testresultaten te analyseren, kan je pijnpunten vaststellen en er actiepunten aan koppelen.
 • Hoe? Er zijn verschillende soorten user tests en verschillende methodes, maar ook verschillende toepassingsgebieden. Van een hele user interface tot copy, van de informatie-architectuur van je website tot marketingcampagnes.
 • Wanneer? User testing is mogelijk in elke fase van je project en kan heel breed gaan.

Waarom heb jij user testing nodig?

Hoewel AI al lang niet meer ‘gewoon in opmars is’ en een vaste waarde begint te worden in ons dagelijks leven, hebben we wel nog steeds met menselijke websitebezoekers te maken. Die bezoekers zijn mensen met een bepaalde gezinssituatie, hobby’s, interesses, emoties… Alles draait rond hen en je wil er als bedrijf alles aan doen om van de online ervaring met jouw bedrijfswebsite een positieve ervaring te maken.

#1 Een goede (online) eerste indruk maak je maar 1 keer

Door de digitalisering is de websitebezoeker ongeduldiger geworden: er wordt snel afgehaakt als er iets niet goed zit. Die bezoeker ben je kwijt en is heel moeilijk terug te winnen. Beter voorkomen dan genezen dus.

People ignore design that ignores people.

Frank Chimero

#2 Meer conversie, minder verlies, meer opbrengst

Stel: Je bent eigenaar van een kledingwinkel en wil inzetten op e-commerce. Door een slechte user interface vindt 10% de weg niet naar het betalingsproces op je website. Stel dat je per maand 10.000 websitebezoekers hebt die allemaal een winkelmandje vullen van €50. 10% haakt af door een slechte, complexe of onduidelijke user interface. Het resultaat? Jij loopt maandelijks maar liefst €50.000 mis. Dat is veel geld. Heel veel geld.

#3 Alle assumpties overboord

Als klant of als designer vertrekken we vaak vanuit veronderstellingen die we zelf maken. Die kloppen soms, maar de vooroordelen liggen op de loer. Wat denkt of wil een eindgebruiker écht? Om dat te weten te komen, moeten we met de eindgebruiker praten. De manier waarop verschilt, maar het eindresultaat blijft hetzelfde: via user testing leven we ons in in de gebruiker waardoor we een onbevooroordeelde kijk hebben op wat de gebruiker nu écht wil en nodig heeft. Door een gebruikerstest kan je zwart op wit data voorleggen die meningen en assumpties kunnen weerleggen.

Supposing is good, but finding out is better. 

Mark Twain

#4 Data, data, en nog eens data

User testing in elke vorm levert heel wat user data op. Op welke pagina blijven mensen het langst hangen? Op welke knop wordt het meest geklikt? Waar haken ze af? De antwoorden op al die vragen worden verzameld, geanalyseerd en beschreven in een rapport. Door ze vervolgens te analyseren kan je assumpties weerleggen of omzetten in effectieve inzichten. Die inzichten kunnen dan weer leiden tot concrete actiepunten om jouw digitaal product te verbeteren.

Dus… waar wacht je nog op?

Welke vormen van user testing zijn er en welk type past bij jou(w) situatie?

Er zijn tal van user testing methodes en technieken, elk met zijn eigen voor- en nadelen. De belangrijkste vormen en hun toepassingsgebied op een rijtje:

Usability testing

De toepassing

Usability testing is dé manier om de user experience of usability in je digitaal product testen.

De test

Bij usability testing laat je een gebruiker door een deel van je website of je gehele website gaan en schotel je hem een aantal taken voor. Je observeert zijn surfgedrag en luistert naar zijn feedback. Achteraf analyseer je de data om er conclusies uit te trekken. Usability testing kan fysiek of remote, en kan begeleid zijn door een moderator of zelfstandig worden uitgevoerd. Het resultaat zal altijd hetzelfde zijn: een opname van de sessie vergezeld door een rapport waarin problemen, conclusies en actiepunten staan geformuleerd.

Tip: combineer usability testing met eyetracking en mousetracking software voor nog concretere inzichten.

Card sorting & Tree testing

De toepassing

Bevat je website een grote verzameling aan data of is de navigatie complex met veel items en subitems? Kies dan eerder voor een card sorting test of een reverse card sorting test.

De tests

Met een card sorting test achterhaal je hoe mensen bepaalde informatie categoriseren. Alle items worden op post-its geschreven en er worden categorieën bepaald door de moderator. De gebruiker zal vervolgens naar zijn logica alle post-its sorteren onder de categorieën. Een variant: geen categorieën vastleggen en de gebruikers zelf categorieën laten bedenken en benoemen. De informatie die je hieruit haalt is heel waardevol voor de opbouw van je navigatiestructuur.

Card sorting
Card sorting

Tree testing (of de reverse card sorting test) is een andere manier om de bestaande navigatie op je website testen. Je zet alle items en categorieën op elk niveau klaar en legt de gebruiker scenario’s voor. Het doel is in dit geval om door je navigatie te gaan en een taak uit te voeren.

Tree testing

Feedbackenquêtes

De toepassing

Wil je extra informatie en snel veel mensen bereiken? Dan zijn feedbackenquêtes een toegankelijke en goedkope methode.

De test

Feedbackenquêtes kunnen bestaan in de vorm van een e-mail naar bestaande klanten, maar ook als pop-up op je website. Je vraagt even kort de tijd van een gebruiker en koppelt er eventueel een incentive aan (kortingscode, waardebon…). Op heel korte tijd kan je een enquête opstellen en je kan veel mensen bereiken. Niet alleen voor jou als designer of organisatie, maar ook voor mensen is dit de meest laagdrempelige vorm van user testing. Sommge mensen voelen zich immers oncomfortabel om (negatieve) feedback te uiten in het bijzijn van anderen.

Tip: Gebruik in enquêtes zoveel mogelijk open vragen om kwantitatieve antwoorden te krijgen en de gebruiker zo vrij mogelijk te maken in zijn feedback.

feedback survey user testing
Hotjar pop-up voor feedback enquête op thevaluehub.be

A/B testing

De toepassing

Staat je website al live, maar wil je een nieuwe versie uitproberen en vergelijken? Dan is A/B testing een goede methode.

De test

Bij A/B testing ga je twee of meerdere versies van een pagina vergelijken; meestal live met echte websitebezoekers. Bij twee versies krijgt 50% van de bezoekers versie A te zien. De overige 50% krijgt versie B te zien. Je kan zo verschillende varianten van copy vergelijken, maar ook een subtiel verschil in bepaalde componenten of zelfs een volledig ander design.

Een belangrijke sidenote: Er is een groot aantal websitebezoekers vereist om kwalitatief te zijn. 1 test vraagt ongeveer 10.000 websitebezoekers. Als je website nog niet veel traffic heeft, zal deze test dus maanden of zelfs jaren moeten lopen. Kies in dat geval voor een andere testmethode. Als je deze test wel doorvoert, kan die nuttige inzichten opleveren, maar zijn die vaak nog niet waardevol genoeg zonder aanvullende testmethode. Waarom is versie A beter dan B? Door deze copy-wijziging? Of door een andere knop? Probeer een antwoord te krijgen op deze vragen door aanvullende usability tests of enquêtes.

A/B user testing
A/B testing

De conclusie? Combinatie.

Een combinatie van verschillende methodes is the way to go. Zo kan je bijvoorbeeld eerst je web data uitgebreid gaan analyseren om al enkele problemen vast te stellen. Vervolgens kan je die probleemstelling testen in usability tests en aanvullende feedback verzamelen met een enquête.

Wanneer doe je aan user testing?

User testing kan in eender welke fase nuttig zijn. De regel is wel: hoe vroeger je test, hoe goedkoper.

Een vergelijking. Er wordt een redesign gevraagd van een bestaande website van een autofabrikant.

 • User testing op de bestaande website.
  Er komen problemen in de huidige website naar boven die de klant misschien zelfs niet opmerkte. We kunnen nu gerichter aan de slag om die problemen om te vormen naar gebruiksvriendelijke oplossingen.
 • User testing op de nieuwe website vóór de ontwerpfase.
  In de beginfase is de kost van user testing klein. Een snelle flowchart testen met enkele gebruikers zal veel minder man-uren kosten voor een designer dan een volledig uitgewerkt design te testen en te moeten herwerken. Dit levert bovendien ook heel nuttige inzichten op. Je kan in deze fase de informatiearchitectuur testen, maar ook de logica van je navigatie of de gehele user experience via wireframes.
 • User testing op de nieuwe website tijdens de ontwerpfase.
  Er kan ook getest worden op de designs waarmee de klant effectief naar buiten wil komen. Dat geeft voor de testgebruikers een realistischer beeld dan testen op wireframes, maar is natuurlijk wel duurder wanneer er nog veel inzichten naar boven komen die een rework vereisen.
 • User testing op de nieuwe website na de ontwerpfase.
  In deze fase kan je de nieuwe website live testen met effectieve websitebezoekers door middel van A/B testing.

Overtuigd van het nut, maar hulp nodig bij de uitvoering? Geen probleem! Wij regelen dat. Contacteer ons en we gaan met jouw vraag aan de slag!